Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

22.5.2018

Rekisterin ylläpitäjä

Metto Isännöinti

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Tarja Tjäderhane
Mettoisännöinti
Alkkulanraitti 62
95600 Ylitornio

Rekisterin nimi

Mettoisännöinnin asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään taloyhtiöiden ja niiden osakkeiden omistajien välisessä asioinnissa sekä laskutuksessa. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaasta seuraavia tietoja:

  • nimi
  • osakkeen tiedot
  • laskutusosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • tilaushistoria

lisäksi yritysten osalta:

  • yrityksen nimi
  • yrityksen y-tunnus
  • yrityksen laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan rekisterissä olevalta rekisterinpitäjälle toimitetuista taloyhtiöiden asiakirjoista, taloyhtiön edustajan toimittamana tai suoraan asiakkaalta suullisesti tai sähköisesti.

Rekisterin käyttö

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakastilauksen hoitoon sekä laskutukseen.

Rekisterin luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterin pitäjän tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta mikäli tällainen tarve tulisi se toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin ehdoin.

Rekisterin säilytys

Rekisteriä tai sen tietoja säilytetään tietokoneella sekä suomessa sijaitsevilla verkkopalveluna toimivissa operointi- ja laskutusjärjestelmissä. Asiakasrekisteri on käytössä vain sillä henkilökunnalla, joka operoi työtilauksia ja laskutusta. Mahdolliset kirjallisia asiakastietoja sisältäviä dokumentteja säilytetään tilassa, joihin asiattomilla ei ole pääsyä.

Rekisteritiedot voivat olla myös teknisesti ylläpitäjän valtuuttaman teknisen tuen nähtävissä järjestelmässä, mutta tuki toimii rekisterinpitäjän valtuuttamana ja käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän lukuun.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on pyynnöstä oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä rekisterissä säilytetään. Tietojen tarkistamiseksi käyttäjän tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Muuttaakseen omia tietojaan rekisterissä, rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollista poistaa tiedot käyttäjärekisteristä lähettämällä poistopyynnön sähköpostilla tai lähettämällä allekirjoitetun pyynnön rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Mikäli loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

Verkkosivuston evästeet

Yrityksen verkkosivustolla on käyttössä myös evästiedostot, joilla järjestelmä yksilöi käyttäjän selaimen ja siten mahdollistaa sivuston eri toimintoja sivuston käyttäjälle. Sivustolla käytetään myös kolmannen osapuolen evästeitä, eli käytännössä Google Analytics -kävijäseurantaa, joka käyttää evästeitä sivuston kävijämäärien mittaamiseen. Lisäksi mahdolliset muut sivuston toiminnalliset lisäosat voivat käyttää evästetiedostoja, näitä lisäosia ovat normaalisti erilaiset sosiaalisen median sovellukset. Evästetiedostoja käsitellään täysin automaattisesti palvelimella, eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan niistä sivuston yksittäistä käyttäjää.

Sivuston käyttäjä voi halutessaan estää omassa Internet-selaimessaan evästeiden käytön, mutta tuolloin emme voi varmistaa että sivuston toiminnot ovat käyttäjän käytettävissä. Evästetiedostot käyttäjä voi myös tyhjentää itse evästetiedostot selaimestaan käyttämänsä Internet-selaimen ohjeiden mukaisesti.